Cross Country 1971

18 Sept 1971 Bitburg vs Zweibrucken

2 Oct 1971 Bitburg vs Mannheim

16 Oct1971 Bitburg vs Bad Kreutznach

Northern Regionals 31 Oct 1971

Cross Country 1971

23 Oct 1971 Bitburg vs Baumholder & Augsburg

aaaaaaaaaaaaiii